Točník a Žebrák

Berounsko, Středočeský kraj

Hrad Točník

Není mnoho hradů, které by byly tak nerozlučně spjaty jako Točník a Žebrák. Vyslovíte-li jméno jednoho, musíte dodat i název druhého. V krajině, stejně jako na pohlednicích a v myslích lidí, dlí stále vedle sebe (oba hrady jsou od sebe vzdáleny asi půl kilometru) – menší a starší Žebrák na nízkém ostrohu dole a nad ním, na kopci, královský Točník.

Skalní úžlabina v údolí mezi nimi, kterou se protahuje úzká silnička, je zároveň branou do křivoklátských lesů. Krajina se odtud zvedá k starobylému Velízu a mezi zalesněnými kopci se rozevírají stinná údolí. Točník a Žebrák zde působí jako dva vojáci stojící na stráži.

Naopak na jih je z hradeb Točníka daleký výhled na lehce zvlněnou krajinu, posetou městy a vesnicemi, jíž kdysi procházela prastará zemská cesta do západních Čech a kterou dnes jako osa protíná dálnice PrahaPlzeň. V dálce se pak zvedají zamlžené hradby Brdských vrchů, v čele s mohutným Plešivcem.

Majestátní hrad Točník byl založen králem Václavem IV. a s jeho jménem je dodnes neoddělitelně spjat. Václav je hlavní figurou mnoha místních pověstí a jeho jméno nese i vyhlášený hostinec dole ve vsi. Hrad, opuštěný přibližně od 17. století, byl v poslední době rozsáhle rekonstruován a stal se centrem šermířů z širokého okolí. Každoročně se zde konají historické slavnosti a v podhradí se odehrávají středověké bitvy. Místo ovšem stojí za návštěvu, i když zde zrovna meče neřinčí.


Hrad Točník

Hrad Točník

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Listopad - březen

Hrad uzavřen


Duben

úterý – pátek: 10:00 - 17:00

Květen

Denně mimo pondělí: 10:00 - 18:00

Červen - srpen

Denně mimo pondělí: 9:00 - 18:00


Září

Denně mimo pondělí: 10:00 - 17:00

Říjen

víkend: 10:00 - 16:00

Mohutné zdi hradu Točník vévodí širokému okolí a poté, co v nedávných letech přibyla i nová střecha, dávají ještě přesvědčivěji připomenout svou někdejší slávu.

Z Točníka na rozdíl od jeho menšího a staršího souputníka neční k nebi žádné věže; hrad se však tyčí nad krajinou natolik nepřehlédnutelně, že jich ani není potřeba. Zatímco Karel IV. nechal zbudoval Karlštejn na pahorku sevřeném mezi kopci tak, že se poutníkovi, přijíždějícímu po řece či železnici, odhalí jen na krátký okamžik v hlubině údolí, postavil Karlův syn Václav svoji rezidenci viditelnou každému, kdo kráčí po cestách vinoucích se na míle daleko.

Vstupné

Dospělí: 160 Kč
Snížené vstupné: 130 Kč
Děti do 5 let: zdarma

Cena je za prohlídku hradu bez průvodce. Ceny se mohou lišit. Pro další informace navštivte oficiální stránky hradu.


Hrad Žebrák

Hrad Žebrák

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Říjen - březen

Hrad uzavřen


Duben

sobota – neděle: 10:00 - 16:00


Září

sobota – neděle: 10:00 - 17:00

Žebrák se rozkládá na úzkém skalním výběžku přímo nad vsí Točník, která se rozrostla z jeho někdejšího podhradí.

Z kdysi vznosného hradu, někdejšího panského a později zeměpanského, tedy královského sídla, toho do dnešních dob mnoho nezbylo. Již zdálky je však patrná mohutná hlavní věž, která je dnes přístupná jako rozhledna – a pokud vám nestačí prohlídka samotného hradu, vždycky máte možnost ocenit alespoň výhled na jeho okolí, který se vám ve všech sto osmdesáti stupních naskytne z věžního vrcholku.

Vstupné

Dospělí: 100 Kč
Snížené vstupné: 80 Kč
Děti 6-17 let: 30 Kč
Děti do 5 let: zdarma

Cena je za prohlídku hradní zříceniny bez průvodce. Ceny se mohou lišit. Pro další informace navštivte oficiální stránky hradu.


Dějiny a historie

Dějiny hradu Točník

Dějiny hradu Točníka začínají zhruba o sto let později než historie jeho menšího bratra Žebráka. Jako honosné representační sídlo jej nechal koncem 14. století zbudovat král a římský císař Václav IV. Bezprostředním popudem byl zřejmě požár dolního hradu roku 1395. Místo obtížné přestavby Žebráka, který se kvůli své poloze na úzkém skalním ostrohu nedal příliš rozšířit, nechal panovník zbudovat vetší hrad na větším kopci.

Více o historii

Historie hradu Žebrák

První kapitola žebrácké historie je spojena se Zajíci. Zajícové byli větví starobylého českého rodu Buziců, jejichž původ sice kronikář Hájek z Libočan odvozuje od bájného Bivoje, kančí hlava se však v jejich erbu ocitla spíše zásluhou Jetřicha z Buzic (… 1110), který údajně, stejně jako Bivoj, přemohl divokou svini holýma rukama...

Více o historii


Kudy k hradům

Točník a Žebrák se nacházejí ve středních Čechách, na jižním okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, zhruba v polovině cesty mezi Prahou a Plzní. Dvojhradí odedávna míjela prastará dálková cesta, spojující Prahu se západní Evropou a dodnes je tak k hradům velice snadné spojení...


Výlety v okolí Točníka a Žebráka

Hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát

Hrady Točník a Žebrák se nacházejí na okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, což z nich činí skvělou základnu pro výlety po okolí. Než vyrazíte, nezapomeňte zkontrolovat aktuální počasí.